ANALIZATOR I TESTER PILOTÓW MTG-215

Nowy produkt

MTG-215 jest nowoczesnym urządzeniem pozwalającym na dokładne sprawdzenie transmisji radiowych pilotów zdalnego sterowania i kart dostępowych.

247,00 zł

MODUŁ MTG-215
TESTER I ANALIZATOR PILOTÓW RADIOWYCH

 

MTG-215 jest nowoczesnym urządzeniem pozwalającym na dokładne sprawdzenie transmisji radiowych pilotów zdalnego sterowania i kart dostępowych.

UKŁADY OBSŁUGIWANE PRZEZ MODUŁ:

- z kodem stałym HS1527, HV1527, EV1527, PT2262, SC2262, SC2264, CIR2262 oraz ich odpowiedników zarówno 315,00 MHz jak i 433,92 MHz.,
- z kodem dynamicznym HCS200, HCS300, HCS301, karty KD2001, KD2006 na 433,92 MHz,
- piloty fabryczne grupy PSA (Peugeot, Citroen) na 433,92 MHz prod. do 2011r.
UWAGA! Niektóre piloty ze starszym rodzajem transmisji mogą nie być odczytywane np. od Berlingo I lub dokładane w serwisach piloty Valeo.

 
DANE ANALIZOWANE PRZEZ MODUŁ:
Piloty na układach HCS 200, HCS300, HCS 301 i karty KD2001, KD2006:
numer fabryczny pilota,
sekwencja kodu zmiennego,
który przycisk pilota został użyty,
stan baterii w pilocie,
powtarzanie (pojedyncza transmisja lub seryjna).

Piloty z kodem stałym HS1527, HV1527, EV1527, PT2262 oraz ich odpowiedniki:
rodzaj układu (1527. 2262),
kod stały (numer fabryczny),
czas trwania impulsu podstawowego,
który przycisk pilota został użyty,
długość transmisji w bitach.

Piloty grupy PSA (Peugeot, Citroen):
kod stały (nr serii pilota),
kod zmienny.Zaawansowana konstrukcja MTG-215 pozwala na dokładną analizę wysyłanego sygnału. Dzięki temu możemy sprawdzić rodzaj enkodera w pilocie, typ transmisji, kolejność przycisków itp.


 Dotychczasowe konstrukcje testerów pozwalały jedynie na określenie czy dany pilot wysyła sygnał radiowy. Niestety nic więcej na temat transmisji nie można było się dowiedzieć.

Analizator-Tester MTG-215 został zaprojektowany w naszej firmie po bardzo wnikliwych analizach potrzeb warsztatów zajmujących się elektryką i elektroniką motoryzacyjną oraz serwisów pilotów radiowych.

Napotykając nawet proste powtarzające się usterki nie zawsze udaje się szybko i skutecznie je ustalić bez odpowiedniego sprzętu.

Sprawdzanie działania kart i pilotów przy użyciu MTG-215 jest szybkie i bardzo łatwe.

Tester w nowej wersji wyposażony jest również w moduł odbiornika szerokopasmowego, który pozwala sprawdzić moc nadawanego sygnału z pilotów o różnych częstotliwościach nadawania.
Wskazania mocy wyświetlane są za pomocą linijki analogowej oraz liczbowej skali w dBm.

  

PRZYKŁADY CODZIENNYCH PROBLEMÓW Z PILOTAMI:
1. W stałokodowych układach sterowania ważnym parametrem jest również czas impulsu podstawowego. Jeśli dobierzemy do danego urządzenia dodatkowego pilota z takim samym układem enkodera i częstotliwością nośną co posiadany wcześniej pilot, a długość impulsu podstawowego będzie inna, urządzenie nie będzie z nim współpracować. Parametry impulsu można zmieniać w pilotach stałokodowych najczęściej dobierając rezystor w obwodzie enkodera.
Tester MTG-215 pozwoli na porównanie parametrów pilotów.

2. Piloty stałokodowe możemy klonować za pomocą pilotów samouczących. Najpierw jednak trzeba rozpoznać pilota, który ma być skopiowany.
Korzystając z MTG-215 nie musimy rozbierać danego pilota, żeby przekonać się jaki posiada enkoder.

3. Pilot do autoalarmu lub zamka centralnego nie chce się zsynchronizować z centralką mimo wysyłania sygnału radiowego.
Po wykonaniu kilku odczytów transmisji okazuje się, że pilot zaczyna wysyłać transmisję z błędami np. na skutek problemów z baterią lub jej stykami.

4. Pilot z enkoderem HCS za każdym razem wysyła sygnał, ale jeden z przycisków nie steruje urządzeniem np. nie zamyka zamka centralnego. Wymiana mikroswitcha w pilocie nie rozwiązała problemu.
Po sprawdzeniu analizatorem okazuje się, że uszkodzone jest jedno z wejść enkodera.

Urządzenie posiada czytelny wyświetlacz graficzny z podświetleniem.
Pozwala on na komfortową pracę w różnych warunkach oświetleniowych.


SPOSÓB DZIAŁANIA MODUŁU TESTERA:
Obsługa testera jest niezwykle prosta.

Wszystkie funkcje załączane są przyciskiem MODE, który znajduje się z prawej strony obudowy.

Tester włączamy naciskając przycisk.

Na wyświetlaczu pojawi się logo powitalne, a następnie ekran z ostatnio analizowanym systemem.

Kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do następnego rodzaju odbieranego systemu.

Po wybraniu odpowiedniego rodzaju naciskamy na badanym pilocie przycisk.

Na wyświetlaczu pojawi się zestaw odczytanych parametrów transmisji.

W stanie bezczynności, po 20s wyłączy się podświetlenie ekranu, a po upływie 60s urządzenie samoczynnie się wyłączy.

Jeśli przed wyłączeniem nadamy sygnał z badanego pilota, to załączy się podświetlenie ekranu i zostaną wyświetlone dane odebranej transmisji.

Manualne wyłączenie urządzenia polega na przytrzymaniu przyciski MODE przez 3s do pojawienie się komunikatu "WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA".

Włączenie i wyłączenie testera oraz odebranie transmisji z pilota sygnalizowane jest dźwiękiem.

Urządzenie zasilane jest baterią alkaliczną 9V typu 6F22*.


 
*Urządzenie sprzedawane jest bez baterii.

RelatedProducts